Thursday, February 25, 2016

Quercus pubescens restyling

Here is a new project from NikArt bonsai studio. An upgrade on my Quercus pubescens. I've had this tree for two years now and I was never really happy with the top part of it. There also weren't quite enough branches in the middle part. I tried grafting but was unsuccessful, just like the previous owner. Some scars from unsuccessful past grafting attempts are still visible on the trunk. Seems like this tree just doesn't want to be grafted.
Therefore I decided for a drastic change in the design. I removed the top part of the crown and made a long jin out of it to keep some of the movement. So from now on the new crown will be made up from only one brancs so to speak and the tree will give a much more powerfull feel to it.

Predstavljam nov projekt iz NikArt bonsaj studia. Preoblikovanje hrasta. To drevo imam sedaj že dve leti in nikoli nisem bil povsem zadovoljen z zgornjim delom drevesa. Prav tako v sredinskem delu ni bilo dovolj vej. Sicer sem poizkusil s cepljenjem, vendar neuspešno, tako kot prejšnji lastnik. Nekaj zaceljenih ran, ki so ostale od prejšnjih poizkusov je še vedno vidnih. Očitno to drevo pač ne želi biti cepljeno.
Zaradi zgornjih razlogov sem se odločil dati hrastu povsem nov videz. Odstranil sem zgornji del krošnje in iz njega naredil dolg jin oz. suh štrcelj, s katerim sem ohranil nekaj gibanja v tistem delu. Novo krošnjo sedaj sestavlja ubistvu le ena veja, celotno drevo pa deluje veliko bolj mogočno.

The tree after the restyling.
Drevo po predelavi.The tree before the top was remove.
Drevo pred posegom.


Visible scars from past grafting attempts.
Zaceljene rane preteklih poizkusov cepljenja.The tree one year ago.
Hrast pred enim letom.


Thursday, February 18, 2016

Larix half-cascade #2

This was my next project in the studio. Another larix to be rewired. I'm very happy how the new apex is filling out, since I had to grow it from scratch. Before and after photo below.

To je bil moj naslednji projekt v studiu. Še en macesen potreben ponovnega žičenja. Zadovoljen sem z napredkom novega vrha, katerega sem moral vzgojiti iz nule. Spodaj sta sliki pred in po žičenju.Thursday, February 11, 2016

Larix half-cascade rewired

This week I rewired my Larix decidua half-cascade. It was rewired for the third time now in 4 years. It is getting there slowly. I also decided to change the angle a little bit to improve the nebari and to loose the straightness in the middle part of the trunk.
This year I will have to find a nice pot for it. Something in about the same dimentions as the present pot. Maybe a square or a hexagonal semi-cascade pot. I'll know for sure when I see the pot.

Ta teden sem že tretjič v štirih letih ožičil svoj manjši polkaskadni macesen. Počasi se lepo gosti in bo kmalu pripravljen za kako razstavo. Poleg žičenja sem se odločil za manjši popravek v naklonu in s tem nekoliko izboljšal nebari, ter preprečil, da je srednji del debla popolnoma vodoraven. 
Letos bom prav tako poizkusil najti novo posodo. V mislih imam pravokotno ali 6-kotno posodo podobnih dimenzij. Nisem se še čisto odločil. Ko vidim posodo, bom vedel, da je prava.Here is a photo from 2012, just before the first styling.

Še slika iz 2012, tik pred prvim oblikovanjem.