Monday, September 21, 2015

7. Alpen - Adria exhibition


It was great to be a part of another Austrian Alpen-Adria exhibition. Interestingly enough for some reason I was the only one from Slovenia who decided to participate. Usually there were at least three of us. Too bad since I think it is important to stay in touch and help our neighbouring clubs. 
Anyway here are a few glimpses.

Ta vikend se mi je zdelo krasno, da sem se ponovno udeležil avstrijske koroške Alpen-Adria razstave v St. Veitu. To je bila že njihova 7. tovrstna razstava. Zanimivo se mi je zdelo in obenem sem bil nekoliko razočaran, da sem bil edini Slovenec, ki je aktivno sodeloval pri dogodku. Prejšnja leta smo bili taki vsaj trije, če ne več. Zdi se mi škoda, saj je klubske odnose po mojem mnenju pomembno ohranjati, še posebno, če gre za sosednji klub.
Kakorkoli, tu je nekaj utrinkov z razstave.

I decided to bring two trees with me. The first one Was a Chamaecyparis pisifera 'Boulevard'.

S seboj sem se odločil prinesti dve drevesi. Prvo je bila grahasta pacipresa - Chamaecyparis pisifera 'Boulevard'.


The second tree was my big juniper for which I actually wan two awards! It was awarded best bonsai in the big-tree category aid it was voted best bonsai by visitors. That was a very pleasant surprise.

S seboj sem prinesel tudi svoj veliki kitajski brin za katerega sem celo prejel dve nagradi. Nagrajen je bil za najboljši bonsaj v kategoriji velikih dreves s strani strokovne žirije in za najboljši bonsaj z glasovanjem obiskovalcev. To je bilo prav prijetno presenečenje.


I also had a smaller demonstration on a juniper.

Prav tako sem imel manjšo demonstracijo na kitajskem brinčku.
Monday, September 7, 2015

Late summer

Well, summer is slowly comming to an end as it seems, so as the temperatures are getting colder I took the chance to take some nice photos in my garden.

Poletje se očitno počasi poslavlja. Sedaj, ko se temperature že malo spuščajo sem še nekoliko izkoristil in naredil nekaj fotografij v svojem vrtu.