Friday, April 29, 2016

VII. Mednarodna razstava bonsajev

Finally we managed to find a new place for our biannual Slovenian bonsai club exhibition. But to stir things up a bit we decided to make it a late summer/early autumn exhibition. I can't be more excited for it!
It's well worth visiting it for it will once again be a great one.

Končno nam je uspelo najti novo lokacijo za našo Klubsko razstavo. Da bo vse skupaj malo drugače, pa smo se odločili, da bo letošnja razstava potekala konec septembra. Komaj čakam!
Zagotovo si jo bo splačalo ogledati, saj sem prepričan, da bo tudi ta odlična.


Sunday, April 24, 2016

Pine bending

Yesterday was just another day of working on bonsai. The main plan for the day was to give this friend's pine some more movement in the trunk. Here is the main description of what we did...

Včeraj je bil le še en dan, ko sem delal z bonsaji. Glaven cilj dneva je bilo krivljenje debla prijateljevega rdečega bora in s tem še nekoliko izboljšati njegovo gibanje. Tu je kratek opis postopka.


For starters, the trunk was wraped in wet cloth a day before to make it more bendable.

Kot prvo je bilo potrebno že en dan prej deblo oviti v mokre krpe. S tem se je lepo napojilo vode in postalo bolj upogibljivo.Since the trunk was quite thick, the parts that were to be bent were hollowed out. The holes were then filled with wire to give the trunk some support during the bending.

Ker je deblo že dokaj debelo, sva ga na mestih, kjer sva imela namen kriviti, izdolbla. Luknje sva zapolnila z žico, ki služi kot dodatna upora.


This was followed by standard wrapping in rafia and then in another layer of plastic tape to keep the moisture in.

Sledilo je standardno ovijanje z rafijo in nato še en sloj plastičnega traku za boljše zadrževanje vlage.And then the bending could begin.

In nato se je lahko začelo krivljenje.We did the same procedure in a few places. Now the tree must rest for some time, after which the initial styling can begin. 

Isti postopek sva ponovila na večih mestih. Sedaj mora drevo nekoliko počiti, nakar se mu bo lahko postavilo glavno strukturo krošnje.


Friday, April 22, 2016

Prunus

My Prunus mahaleb is once again totally covered in spring flowers. Planted in a nice Klika & Kuratkova pot. The flowers will soon be removed so the tree won't get weakend. This one is being developed in NikArt Bonsa Studio since 2010. All branches have been grown from scratch.

Moja rešeljika je to pomlad ponovno popolnoma prekrita s cvetovi. Posajena je v češko posodo avtorja Klika & Kuratkova. Cvetova bom kmalu odstranil z drevesa, da mu ne bodo jemli preveč energije, katero bom raje usmeril v razvoj krošnje. Na tej rešeljiki delam v NikArt Bonsai Studiu od leta 2010. Vse veje sem moral oblikovati na novo, saj je bil začetni material le golo deblo.Tuesday, April 19, 2016

Atropurpureum

Acer palmatum 'Atropurpureum' in spring / spomladi.Monday, April 11, 2016

Club workshop

After nearly two years of almost no activity in our Slovenian bonsai club we finally had a workshop again. Menny people attended which was great. It was nice to see old friends again and meet a few new ones. Much thanks to the organizer Roland Petek who did a great job!
I rewired my Taxus and helped others out.

Maybe this workshop was a bit special for me because it was the first workshop since I bacame the new president of the club in December

Po skoraj dveh letih neaktivnosti v našem bonsaj klubu, smo se končno spet dobili na klubski delavnici v Domžalah. Delavnice se je udeležilo res veliko ljudi. Lepo je bilo srečati stare in nove prijatelje, člane in z njimi izmenjati nekaj besed in idej. Posebaj bi se rad za odlično delo zahvalil tudi tokratnemu organizatorju delavnice Rolandu Petku.
S seboj sem imel eno tiso, kjer sem jo ponovno ožičil.

Morda je bila ta delavnica nekoliko posebna zame, saj je bila prva odkar sem decembra postal novi predsednik kluba.Saturday, April 9, 2016

Sunday, April 3, 2016

Spring larix

In my opinion larch trees look most beutiful just as the needles are budding. Here are some photos of my Larix decidua bonsai.

Po mojem mnenju so macesni najlepši ravno v tem delu leta, ko se odpirajo iglice. Tu je par slik mojih macesnov.
Saturday, April 2, 2016

Flowers

The first flowers of the year are already in the garden. Shohin Chaenomeles japonica 'Chojubai' and a mame Forsythia.
V vrtu je že mogoče videti prve letošnje cvetove na bonsajih. Šohin Chaenomeles japonica 'Chojubai' and a mame Forsythia.Friday, April 1, 2016

Rock planting

I have been playing around a bit in the studio today and made this little rock planting. I had to use some guide wires to secure the juiper to the stone for now. They will be removed once the tree gets well rooted.

Danes sem se v studiu malo 'poigral' in ustvaril tole zasaditev na kamnu. Moral sem uporabiti še nekaj žic s katerimi sem pritrdil brin in trenutno grdo križajo kamen. Te bodo odstranjene, ko se brin lepo ukorenini.


The juniper in summer 2014.
Brin poleti 2014.