Monday, April 16, 2018

Santieri del Carso

Some photos from the bonsai exhibition in Trieste, Italy this weekend.

Nekaj slik z razstave v Trstu ta konec tedna.


My spruce.
Moja smreka.Friday, April 13, 2018

Literati mugo

Pinus mugo development 2010 - 2018
Razvoj ruševja 2010 - 2018Taxus development


2009

2011

2012

2014 before first styling / Pred prvim oblikovanjem

2014 after first styling / Po prvem oblikovanju

2016

2017 before second styling / Predrugim oblikovanjem

2017 After second styling / Po drugem oblikovanju


Monday, February 26, 2018

Miyabi-Ten

It is often a pleasure to visit Italian exhibitions, not just because of the quality of the bonsai, but also because they are held in such picturesque locations as this time. Castle Brando above the small village Cison di Valmarino was the venue for Miyabi-Ten exhibition this time. The exhibition itself is held every two years, and is getting better everytime. I was happy to exhibit one of my bonsai once again and will gladly return next time.

Pogosto mi je v užitek obiskati razstave v Italiji. Ne samo zaradi kvalitete bonsajev ampak tudi zaradi slikovitih lokacij kjer so prirejene. Tokrat je bil za novo lokacijo razstave Miyabi-Ten izbran grad Brando nad malo vasico Cison di Valmarino. Razstava je prirejena vsaki dve leti in je vedno boljša. Zadovoljen sem, da sem ponovno sodeloval z enim od mojih bonsajev in se bom naslednjič z veseljem vrnil.


My larix.
Moj macesen.


Monday, February 19, 2018

XIX. Noelanders Trophy

In the first weekend of February another edition of the Noelanders Trophy took place in Genk, Belgium. 
As always a great event, also very crowded because of the big exhibition and vending area. Always worth visiting.
Here are a few glimpses.

Na prvi konec tedna v februarju je potekala že 19. izdaja velike razstave Noelanders Trophy v Genku v Belgiji.
Kot vedno, je bila to odlična prireditev, z ogromno obiskovalcev zaradi kakovostne razstave in velike izbire prodajalcev.
Nekaj utripov.
My entry for the exhibition. A spruce on which I have been working for 8 years.
Moj bonsaj na razstavi. Smreka, na kateri delam že 8 let.