Tuesday, May 24, 2016

EBA & ESA Convention Székesfehérvár, Hungary


The past weekend many of us attended the 32nd EBA & ESA convention, this year held in Székesfehérvár, Hungary. You could see a big exhibition of bonsai and suiseki, lots of demonstrations of different bonsai artists from across the world, the New talent contest and plenty of other program.

Pretekli konec tedna se nas je mnogo slovenskih bonsajistov udeležilo, že 32. EBA & ESA konvencije. Ta je letos potekala v Székesfehérvárju na Madžarskem. Tam si je bilo mogoče ogledati mnogo razstavljenih bonsajev in suisekijev, razne demonstracije mojstrov z vseh koncev sveta, tekmovanje novih talentov, ter bogat spremljevalni program.
After a few years we finally had a NTC competitor again - Gašper Gabrijel, who did a fine job!

Po parih letih smo končno spet imeli slovenskega novega talenta - Gašperja Gabrijela, ki se je izvrstno izkazal.Some of my favorite bonsai from the exhibition.
Nekaj mojih najljubših bonsajev z razstave.The demonstrators were Koji Hiramatsu (JAP), Will Baddely (GB), Andrea Melloni (D), Valentin Brose (D), Nik Rozman (SLO) Sandor Papp (H), Bartosz Koblanski (PL), Gergő Schmidt (H) and György Rácz (H).
Fun fact: the pines that Valentin, Koji and Sandor worked on were all collected by me a few years ago and then acquired by Marczika bonsai studio.

Demonstratorji so bili Koji Hiramatsu (JAP), Will Baddely (GB), Andrea Melloni (D), Valentin Brose (D), Nik Rozman (SLO) Sandor Papp (H), Bartosz Koblanski (PL), Gergő Schmidt (H) and György Rácz (H).
Kot zanimivost: bore na katerih so delali Valentin, Koji in Sandor sem vse pred nekaj leti izkopal jaz. Kasneje so šli v roke Marczika bonsai studiu.

For my demo I was working on a yamadori Pinus nigra.
Za svojo demonstracijo sem delal na yamadori črnem boru.
Here are the photos of all the exhibited Slovenian bonsai. This might sound a bit one-sided, but I think as a country we brought the best bonsai.

Še fotografije vseh slovenskih bonsajev na razstavi. Morda se bo to slišalo nekoliko enostransko, vendar lahko rečem, da smo kot država prinesli najboljša drevesa.

See you all next time!
Se vidimo naslednjič!Thursday, May 12, 2016

Spring

My Hawthorn is finally flowering for the first time after collecting it in 2011.

Moj glog končno prvič cveti po izkopu leta 2011.

And the maple finally starting to look deacent.

In javor končno izgleda spodobno.