Monday, October 10, 2016

XIX. Czech international bonsai exhibition


I had the honor to have been invited to the XIX. Czech international bonsai exhibition which was held these past few days in Kroměříž. I was one of the demonstrators and also exhibited a few of my trees. I had an awesome time there with all my old and new friends. Thanks for having me!

Pretekle dni sem preživel na XIX. Češki mednarodni razstavi v Kroměřížu, kamor sem bil, na moje veselje, povabljen za demonstratorja, prav tako pa sem razstavljal nekaj mojih bonsajev. Imel sem se zares super v družbi starih in novih prijateljev. Še enkrat hvala za povabilo!




The awarded bonsai.
Nagrajeni bonsaji.








Pinus sylvestris, declared for best bonsai at the show.
Rdeči bor, razglašen za najboljši bonsaj na razstavi.






Among the awarded trees/compositions was also my shohin composition which wan a Czech nomination and Best shohin composition award given by our Hungarian friends.
Med nagrajenimi bonsaji je bila tudi moja kompozicija shohinov, ki je prejela Češko nominacijo in nagrado za najboljšo shohin kompozicijo s strani Madžarskih kolegov.




My second exhibited bonsai - mugo pine.
Moj drugi bonsaj na razstavi - ruševje.





My demonstration on a Pinus sylvestris.
Moja demonstracija na rdečem boru.




And of course a visit to Isabelia bonsai center was a must.
In seveda še 'obvezen' obisk Isabelia bonsaj centra.