Sunday, March 27, 2016

Spring duties

The person who helps me most with the repotting of my bonsai at home is my good friend Jože Gros. So today I helped him out a bit with his trees.

Oseba, ki mi največ pomaga pri delu z mojimi drevesi je moj dober prijatelj Jože Gros. Tokrat sem ga obiskal jaz in mu pomagal pri njegovih. Presadila sva jih kar nekaj.
One of my other jobs of the day was a quick basic styling of this little juniper. And soon after, it went home to a happy new owner.

Doma sem še na hitro oblikoval tale mali brinček. Kmalu za tem je odšel k novemu srečnemu lastniku.
No comments: