Thursday, March 31, 2016

Orentalis grafting

Today working with some students on Carpinus orientalis grafting techniques. Usually decidious bonsai look much worse after the first styling then before. But this is essential to ensure a nice branch structure for the future.

Danes smo s študenti obdelali cepljenje vej na kraškem belem gabru. Običajno je, da izgledajo listavci po prvem oblikovanju mnogo slabše kot pred njim. Vendar je ta korak nujno potreben za zagotovitev dobre strukture bonsaja v prihodnosti.

No comments: