Monday, March 14, 2016

Acer palmatum 'Atropurpureum'

This story begins in 2007 when I found this tree in a tree nursery.

Ta zgodba se je začela že leta 2007, ko sem tale javor našel v drevesnici v Volčjem potoku.


The first thing I did when bringing it home was drasticly cutting the crown and planting it in the ground.

Ko je bil javor doma, je bilo moje prvo opravilo drastično manjšanje krošnje in sajenje drevesa v tla.


But already the next year it was time to plant this tree into a pot again.

Že takoj naslednje leto pa sem javor lahko ponovno posadil v posodo.


Summer 2010.
Poletje 2010.


To improve the overall structure, another drastic cut back took place in 2011.

Zavoljo izboljšanja strukture, sem spomladi 2011 javor ponovno močno porezal.


Spring 2012.
Pomlad 2012.


Spring and autumn 2013.
Pomlad in jesen 2013.And here is the maple as it looks like today. Just after a fresh repot and positioning more to the right. A few more years will be needed to improve the remification and to reduce the leaf size.
This tree is available.

Tu pa je še najbolj aktualna slika. Ravno po ponovnem presajanju in pozicioniranju bolj v desno v posodi, s čimer deluje bolj uravnoveseno. Potrebnih pa bo še par sezon, da se izboljša razvejanost krošnje in se zmanjša velikost listov.
To drevo je na voljo za ponudbe.


No comments: