Tuesday, May 9, 2017

Arco

A few glimpses from our trip to the Arco exhibition in Italy.

Nekaj utrinkov z razstave bonsajev v Arcu.


Tuesday, April 25, 2017

Awarded hawthorne

Here are my studio photos of my hawthorne.
Še malo boljše fotografije mojega gloga v polnem cvetenju.
Monday, April 24, 2017

8. Alpen - Adria

After two years the 8th Alpen - Adria exhibition took place again in St. Veit, Austria. As usual I participated aswell and exhibited a Pinus mugo and a hawthorn, for which I recieved an award. Below are a few glimpses from the event.

Po dveh letih je ponovno prišel čas za Alpen - Adria razstavo, ki jo prirejajo naši kolegi z avstrijske Koroške. Kot po navadi, sem sodeloval. Razstavil sem svoj gorski bor in glog, za katerega sem prejel nagrado. Spodaj je nekaj utrinkov.
Monday, February 27, 2017

Spring work

Some spring work on my decidious trees. Fagus, Cornus, Prunus and Cotinus.

Pomladno delo na bukvi, drenu, rešeljiki in ruju.

Friday, February 17, 2017

Scots cascade

This story began almost ten years ago in 2008 when I got this scots pine as a gift from my grandparents. Since the tree was well rooted I made the first basic styling almost right away. That time I went for a tree with two tops using my beginner knowledge.

Zgodba o tem rdečem boru se je začela pred skoraj desetimi leti, leta 2008, ko sem ga dobil kot darilo od mojih starih staršev. Ker je bil že dobro ukoreninjen sem se z mojim začetniškem znanjem kmalu lotil prvega oblikovanja. Odločil sem se za dva vrha.A year after it already went into what I thought was its final pot.
Leto kasneje sem ga že presadil v posodo, za katero sem pričakoval, da bo končna.


Sadly soon after the top apex died and I was left with a long straight and unattractive branch, so I decided to let the tree grow freely for a while until I could figure out what to do with it. That was in 2010.

Žal je kmalu za tem zgornji vrh odmrl in ostalo mi je drevo z eno ravno vejo, z zelenjem zgolj na koncu. Ker takrat še nisem točno vedel kaj narediti z njim, sem ga pustil prosto rasti. To je bilo leta 2010.


In 2013, with my knowledge improved I slowly began bending the old unflexible trunk. Below the start of the first bend...

Leta 2013, z večjim znanjem, sem začel kriviti staro, neprožno deblo. Spodnja slika prikazuje začetek prvega zavoja...


...followed by the second bend a year later.
...in še drugega, leto kasneje.

The next photo is from 2017 just before styling (old needles already plucked). In the mean time I transplanted the tree into a bigger training container and positioned it at a better angle. 

Spodnja slika je že iz 2017, tik pred oblikovanjem (stare iglice sem do tega trenutka že potrgal). Do tedaj sem bor še presadil v večjo trening posodo in nekoliko prilagodil kot pod katerim je bor posajen.


And after styling.
Now it needs some more remification and a nice bonsai pot! 

Po oblikovanju.
Sedaj se mora bor še lepo zgostiti in dobiti lepo posodo.