Monday, March 21, 2016

Big spruce

I have just repotted my biggest spruce into its final pot. Hopefully I will wire it again later this year and style it.

Pravkar sem presadil svojo največjo smreko v njeno končno posodo. Če bo vse po sreči, jo bom še letos popolnoma ožičil in oblikoval.
The tree before I dug it out in 2011.
Smreka pred izkopom iz narave leta 2011.


No comments: