Tuesday, March 22, 2016

Italian sabina

This Juniperus sabina came to my garden late in 2014. To let the tree acclimatize I did not begin work on it till only last year. 

Tale brin sem dobil v Italiji leta 2014. Prvo leto sem ga pustil čisto pri miru, da bi se bolje aklimatiziral na naše podnebje in še nekoliko ukoreninil.

Before photo and photo after main branch selection (May 2015)
Slika pred oblikovanjem in po glavni selekciji vej (maj 2015)After the first styling the main structure and form of the crown were set.
Po prvem oblikovanju sem postavil novo strukturo in obliko krošnje.


This is how the juniper looked like today before I took it out of the pot and repotted it. The foliage grew quite a bit so it looks a bit messy now.

Takole pa je brin izgledal danes, preden sem ga vzel ven iz posode in ga presadil. V slabem letu je pognal kar nekaj novega zelenja, zato izgleda nekoliko skuštrano.


After repotting. This might quite already be the final pot.
Po presajanju. Morda bo to že kar končna posoda.

No comments: