Thursday, November 12, 2015

Juniper from the beginning

If I remember this was my second ever chinese juniper. I got it in 2006. That time for me it was a pretty nice material. So happily I took it to one of our club workshops the next year.

Če se pravilno spomnim, je to moj drugi kitajski brin, ki sem ga dobil. Prejel sem ga leta 2006 in takrat se mi je zdel kar odličen material. Zato sem ga prav veselo nesel naslednje leto na eno od naših klubskih delavnic.


This was the result after the workshop. I repotted it earlier in the same year.

Tole je bil rezultat po delavnici, po prvem žičenju. Presadil sem ga malo prej, istega leta.


Believe it or not, in 2008 I took it to it's first exhibition. And now as I look through the old photos it wasn't ready at all but at that time for me it was ok. Plus it was one of our first exhibitions in Slovenia and the other trees were of simmilar quality. 

Verjeli ali ne, leta 2008 sem ga nesel že na njegovo prvo razstavo v Ljubljano. Ko sedaj takole gledam skozi stare fotografije šele vidim, da mu je manjkalo še kar nekaj let. Ampak takrat se mi je zdel žečisto primeren in zrel. In ker je bila to ena naših prvih razstav, se po kvaliteti ni toliko razlikoval od drugih dreves.


This was in 2012, a year after the second wiring.

Tole je slikano 2012, eno leto po drugem žičenju.


But to sum it al together I was never really happy with the tree. It somehow always looked a bit awkward. So that was the reason I let the tree grow freely for a few years, before I decided to make a total redesigning of the tree. 

Before the work.

Vendar po pravici povedano mi to drevo nikoli ni bilo zelo pri srcu. Vedno je delovalo nekako čudno, brez vsake dinamike in prave oblike. Zaradi tega sem ga par let pustil prosto rasti in se letos končno odločil, da je čas, da mu dam novo obliko.

Pred delom.


The first step was to improve the trunkline and make the bransh selection. As you can see the smaller apex is no more. 

Prvi korak je bil dodatno krivljenje debla in selekcija vej. Odločil sem se spodnji vrh spremeniti v jin.

 

Here is the new design. I am much happier with the new style of this tree and it it also a good indicator of how my knawladge in the art of bonsai has improved over the years. Lets see what the future brings.

Tu pa je trenutni končni izdelek. Z novo obliko sem mnogo bolj zadovoljen. Prav tako je to drevo dober indikator koliko se je moje znanje bonsajizma skozi leta izboljšalo in me prav zanima kako bo v prihodnje.

No comments: