Wednesday, November 29, 2017

Juniperus sabina development

Here is the juniper as I got it in late 2014.
Takšnega sem dobil pozno v letu 2014.


After first major cut in 2015 and before styling.
Po prvih večjih rezih in pred oblikovanjem, 2015.


After the first styling.
Po prvem oblikovanju.


Spring 2016.
Pomlad 2016.


November 2016, just before another needed styling.
Novembra 2016, tik pred ponovnim oblikovanjem.


After the second styling.
Po drugem oblikovanju.


Today before bringing it back in shape.
Danes pred urejanjem.


And the current image. I'm not yet too sure about the pot. I may well leave it in this one or plant it into a clasic one in spring.

In trenutni izgled. Nisem še čisto prepričan glede posode. Morda ga pustim v tej, ali pa ga bom spomladi presadil v klasično.


No comments: