Tuesday, September 6, 2016

Root stand

For a long time I wished for a nice root stand in my collection. But since these things go for a lot of money it was a long shot. So, I decided to try and make one myself.
At home I found a nice piece of wood (a carpenter said it was walnut wood). The first step was to give it the basic outline for which I used a chainsaw and a chisel.

Že dolgo sem si v svoji zbirki razstavnih mizic želel imeti eno lepo izrezljano. Ker pa so te ponavadi precej drage, je bila moja želja dokaj neuresničljiva. Zato sem se odločil, da jo poizkusim narediti sam.
Doma sem našel lep kos debla (mizar mi je rekel, da je iz orehovega lesa). Prvi korak pa je bil, nakazati glavno linijo, po kateri bom delal naprej.


After it was all carving work. Dremel in one hand and makita in the other - quite a few hours of work.

Naslednji koraki so bili pretežno rezkanje z dremljem in makito - kar nekaj ur dela .
Some more detail work.
Še nekaj detajlov.


Sandblasting to smoothen the surface and to remove carving marks.
Peskanje za odpravljanje vseh sledi rezkanja.


And to finish it some nice paint. 
Since this was my first try I didn't want to overdoo it with the carving. I was afraid peaces of wood would start to fall off. Therefor this root stand looks a bit more massive. I'm sure I will get it better next time. But I finally own a root stand!

In za konec še barvanje. 
Ker je bil to moj prvi poizkus izdelave takšne mizice, nisem želel pretiravati z rezkanjem. Bal sem se, da bi deli lesa začeli odpadati. To je tudi razlog, da mizica izgleda bolj masivno. Moj naslednji poizkus bo zagotovo boljši. Imam pa končno eno takšno izrezljano mizico!


No comments: