Tuesday, July 26, 2016

Summer maintenance

Currently we are doing lots of maintenance work here in NikArt Bonsai Studio. Today cutting new growth and deadwood preservation on some Taxus.

Trenutno v studiu opravljamo veliko vzdrževalnih del na bonsajih. Danes smo krajšali letošnje poganjke na tisah in ponovno premazali / zaščitili suh les.

Before
Pred

After
Po

Before
Pred

After
Po

Another interesting work was bringing some shape back to this nice wild olive. I've had this tree for 8 years now but since I can't provide the best protection during winter for it it has never grown very well. So this was only the second wiring during all those years. Still, slowly but surely it will grow up to be a nice bonsai one day.

This one is available

Drugo zanimivo opravilo pa je bilo ponovno oblikovanje in postavljanje oblike na tej divji oljki. Ta bonsaj imam sedaj že 8 let, vendar nikoli ni najbolje rastel. Razlog je bila izguba potrebne energije med zimo. Žal mu namreč ne morem zagotoviti najbolših prezimovalnih pogojev. Posledično je bilo to šele drugo oblikovanje v vseh teh letih. Počasi mi pa morda vseeno uspe iz njega narediti lep bonsaj.

Če je kdo zainteresiran, je ta oljka na voljo.


Before
Pred

After
Po

No comments: