Thursday, February 18, 2016

Larix half-cascade #2

This was my next project in the studio. Another larix to be rewired. I'm very happy how the new apex is filling out, since I had to grow it from scratch. Before and after photo below.

To je bil moj naslednji projekt v studiu. Še en macesen potreben ponovnega žičenja. Zadovoljen sem z napredkom novega vrha, katerega sem moral vzgojiti iz nule. Spodaj sta sliki pred in po žičenju.No comments: