Wednesday, May 27, 2015

Nursery yew

The story of this yew begins in 2007 in a tree nursery not far from where I live. At that time I was still often wisiting nurseries, looking for some material to make bonsai out of. And then one day I saw this freshelly dug out yew. Since the trunk and nebari were clearly visible and fairly good-looking I decided to purchuse the tree.
On the first photo you can see the Taxus right after I brought it home. Quite a big bush.

Zgodba o tej tisi se začne leta 2007 v drevesnici ne daleč od mojega doma. Takrat sem še pogosto obiskoval drevesnice in iskal primeren material, da bi ga spremenil v bonsai. Nekega dne sem v eni od teh našel tole sveže izkopano tiso. Ker sta bila deblo in nebari dobro vidna in zanimiva, sem se odločil za nakup.
Na prvi sliki je tisa ravno, ko sem jo pripeljal domov. Kar velik grm.


After shortening most of the branches and planting it into a plastic container.

Po krajšanju dolgih vej in sajenju v plastično posodo.
 

The next year after the tree has sattled in it's new pot I continued cutting branches to bring the crown into a good size. And then in spring 2009 I repotted it in it's first bonsai pot. Far from it being the final one.

Naslednje leto po tem, ko se je drevo lepo ustalilo v novi posodi, sem nadaljeval z rezanjem vej, dokler nisem prišel do krošnje ustrezne velikosti. Nato sem tiso spomladi 2009 posadil v prvo bonsaj posodo, ki pa je bila še daleč od končne.

In May, the same year, our bonsai club organized a workshop with Progetto Futuro bonsai school and seing the tree growing very well after the repotting I decided to start working on the crown there.
So at the workshop the crown was reduced drasticly, leftover stumps were turned into jins, and some shari was added.

Meseca maja istega leta je naš klub organiziral delavnico s šolo Progetto Futuro. Ker sem videl, da je tisa lepo prenesla presajanje in se je dobro odzivala, sem se odločil, da jo odnesem s seboj in pričnem z delom na krošnji. 
Na delavnici sem naredil osnovno selekcijo vej, iz štrcljev naredil jine in dodal nekaj sharija. 

Believe it or not but the tree survived that drastic procedure with no problems at all. So in 2010 the crown was totaly green again.

Verjeli ali ne, tisa je tudi ta poseg prenesla brez težav. Tako je izgledala 2010, ponovno vsa polna zelenja.

Unfortunately after that the tree had some problems with the roots. It got very weak and some branches died.Till autumn 2013 it finally recovered enough so I could work on it again. I finished the work on the deadwood and turned some new dead branches into jins.

Na žalost pa je po tem drevo imelo neke probleme s koreninami. Postlo je zelo šipko in kar nekaj vej je odmrlo. Toda k sreči mi ga je uspelo rešiti in do jeseni 2013 si je toliko upomoglo, da sem lahko končal delo na suhem lesu.

Next spring - 2014 - after a new flush of green I finally decided to wire the tree for the first time.

Naslednjo pomlad - leta 2014 - po tem, ko je drevo spomladi sveže odgnalo, sem se odločil, da je končno pravi čas, da ga prvič povsem ožičim in oblikujem.


This spring I repotted it into a new pot since I had to change the angle a bit. So after 8 years of development this is finaly starting to look pretty good. This pot may as well also be the final one.

Letošnjo pomlad sem tiso posadil v novo posodo, saj sem moral nekoliko popraviti postavitev v posodi. Takole po osmih letih tisa končno izgleda dokaj vredu. V naslednjih parih letih se bo še lepo zgostila in rezultat bo lepo razviden. Tudi ta posoda je mogoče že celo končna.

No comments: